Menu

Persoonlijk Leiderschap & Krachtige Mindset

“Hoe stress je werkprestatie kan vergemakkelijken met de juiste technieken…!”

WANNEER GEVEN WE DEZE TRAINING

Wanneer: Waar:
Fysieke training van 4 dagdelen of online training van 4 sessies (Op aanvraag) In overleg (kan zowel fysiek als digitaal)

WELKE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD

  • Persoonlijke leiderschap
  • In je kracht blijven staan tijdens lastige situaties
  • Positieve mindset technieken
  • Casuïstiek bespreking middels intervisie
  • De kracht van humor
  • En meer…

INHOUD VAN DE TRAINING

Het is voor professionals belangrijk om regelmatig op hun eigen handelen te reflecteren en zich persoonlijk en professioneel te blijven ontwikkelen. Uit onderzoek is bekend dat de functie van arts, hulpverlener en docent de meest stressgevoelige functies zijn. De huidige Covid-crisis zorgt daarbij voor extra stressbelasting. Studies tonen aan dat stress zowel negatieve gevolgen kan hebben zoals onzekerheid, onbegrip, ongeduld, (over)spanning, en een ‘korter lontje’. Veel professionals hebben te maken hun eigen ‘stressgevoelens’ en moeten ook dealen met de (uitvergrote) stressreacties van hun medewerkers, studenten, cliënten etc. Deze stressopstapeling kan gemakkelijk uitmonden in overbelasting en (te) ongenuanceerde reacties; hetgeen (imago)schade kan veroorzaken. Dit kan voorkomen worden!

Ofschoon het wetenschappelijk is aangetoond dat stress ‘slecht’ voor je kan zijn, tonen ook steeds meer recente onderzoeken aan dat (werk)stress versterkend, functioneel en heilzaam kan werken, afhankelijk van onze mindset. Als professionals gebruik maken van positieve mindset technieken kan stress hun werkprestaties juist vergemakkelijken, actieve coping bevorderen en beschermen tegen schadelijke effecten van hormonen. Men kan dus leren om stress te transformeren en de aandacht te verleggen van ‘emotioneel negatieve informatie’ naar ‘positieve bronnen’. Het is daarom essentieel dat professionals werken aan hun persoonlijke leiderschap en het creëren van een krachtige mindset. Dit werkt zowel curatief als preventief tegen negatieve gevolgen van stress(oren).

Schrijf je nu in

WERKWIJZE

De training ‘Persoonlijk leiderschap en krachtige mindset’ kan zowel fysiek (2 dagen) als online plaatsvinden in 4 online sessies met tussentijdse opdrachten. Elke professional moet tenminste één casus voorbereiden en inbrengen. Tijdens elke trainingssessie behandelen we twee casussen van professionals middels (online) begeleide intervisie methoden. Daarnaast zal recente wetenschappelijke theorie interactief worden besproken, gaan deelnemers praktisch oefenen met evidence based stresstechnieken/ positieve mindset technieken. De training zal afgestemd worden op de actuele vragen en de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Elke professional krijgt tussentijds een individuele coaching sessie (60 minuten videobellen) met een van de psycholoog-trainers. Tijdens deze sessie kan een casus in volledige privacy besproken worden en wordt de inbrenger gecoacht bij individuele valkuilen en leerdoelen t.b.v. het versterken van persoonlijk leiderschap en een krachtige mindset.

SCHRIJF JE NU IN!

Wil jij je nu inschrijven? Dat kan geheel vrijblijvend via ons inschrijfformulier. Uiteraard kunt u ons voor vragen of opmerkingen ook bellen op 085 – 303 26 17.

Schrijf je nu in