Menu

Heftige emoties & lastig gedrag

“Ga effectief om met emotioneel beladen gesprekken en moeilijke gedrag”
Het komt steeds vaker voor dat begeleiders, hulpverleners en docenten moeilijke gesprekken moeten voeren, zoals slecht nieuws gesprekken, verwijsgesprekken en andere ‘beladen’ gesprekken. Mensen die zich in een machteloze positie gebracht voelen, kunnen heftig emotioneel reageren. Voor een goede begeleiding is het van belang om adequaat met de betreffende persoon en zijn emotie om te kunnen gaan. Maar heftige emoties nodigen ons dikwijls uit om in valkuilen te stappen en/ of zelf ook geëmotioneerd te raken. Daarnaast kunnen mensen met een moeilijke omgangsstijl ook veel emotionele lading oproepen. Hoe kun je de emoties van de ander effectief managen en hoe kun je hinderlijke omgangsstijlen wijzigen. Dat leer je in deze training.

WANNEER GEVEN WE DEZE TRAINING

Wanneer: Waar:
Tweedaagse cursus  fysiek (10.00-17.00 u)

OF: Digitale cursus middels blended learning (drie/vier plenaire online sessie van 2,5 uur (met daarnaast individuele opdrachten)

Op aanvraag

Online, in overleg

WELKE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD

  • Emoties en emotie-gestuurd gedrag
  • Op efficiënte, menselijke manier aansluiten bij geëmotioneerde mensen
  • Voeren van slecht nieuws gesprekken en andere moeilijke gesprekken
  • Lastige omgangsstijlen ombuigen naar efficiënte samenwerking
  • Oefeningen met trainingsacteur
  • En meer…

INHOUD VAN DE TRAINING

In deze training wordt ingegaan op theorie en technieken om in een korte tijd, op een menselijke manier, contact te maken met geëmotioneerde mensen en ‘moeilijke’ mensen. Daarnaast komen verschillende interactietechnieken aan bod waarmee je sneller inzicht krijgt wat er gebeurt in het contact met iemand met een lastige omgangsstijl én hoe je dit kunt ombuigen naar een efficiënte samenwerking. Tevens leren deelnemers strategieën om slecht nieuws gesprekken te voeren en effectief om te gaan met (heftige) emoties in gesprekken.

WERKWIJZE

Het aanleren van de technieken zal enerzijds gebeuren door inzicht, theorie en casussen uit de praktijk, en anderzijds door oefeningen en rollenspellen met een acteur. Na het volgen van de training beschikken deelnemers over technieken om op een efficiënte, menselijke manier aan te sluiten bij geëmotioneerde mensen en hen te helpen om zich in plm. 10-20 minuten beter te voelen. Deelnemers leren om op effectieve wijze om te gaan met moeilijke gesprekken en mensen met een lastige omgangsstijl.

Reacties van deelnemers zie: http://lvsa.nl/blog/heftige-emoties-ja-graag/

SCHRIJF JE NU IN!

Wil je je nu inschrijven? Dat kan geheel vrijblijvend via ons inschrijfformulier. Uiteraard kunt u ons voor vragen of opmerkingen ook bellen op 085 – 303 26 17.

Schrijf je nu in