Menu

Stress management training

“Krijg regie over jezelf en over je stress”
Stress behoort tot een van de meest voorkomende psychische klachten . Niet verwonderlijk dat mensen steeds vaker te maken hebben met stress- en burn out klachten en onderpresteren als gevolg van stress. In deze cursus leer je technieken om je eigen én andermans stress vroegtijdig te herkennen en te managen. De technieken direct toepasbaar in je eigen (werk)situatie.

WANNEER GEVEN WE DEZE TRAINING

Wanneer: Waar:
-Tweedaagse cursus (10.00-17.00 uur)

*Tweedaagse cursus (10.00 -17.00 uur) voor studieadviseurs van HBO’s en Universiteiten. Data 15 & 29 september 2021. Inschrijven via Landelijke Vereniging voor Studie Adviseurs

-In overleg (kan zowel fysiek als digitaal)

*Congrescentrum In de driehoek, Willemplantsoen 1c, Utrecht

WELKE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD

  • Stress reductie
  • Mindfulness
  • Het effect van energienemers en energiegevers
  • Gedachten management
  • Gesprekstechnieken om anderen te helpen
  • En meer…

INHOUD VAN DE TRAINING

Stress is een vorm van druk en spanning die optreedt als reactie op externe prikkels en die gevolgd wordt door lichamelijke en gedragsmatige processen. Kortdurende stress kan studenten helpen om alert te zijn en goed te presteren. Langdurende stress leidt daarentegen dikwijls tot lichamelijke en psychische klachten zoals rusteloosheid, vermoeidheid en concentratieproblemen. Mensen staan lange tijd achtereen onder druk of kampen met stress situaties die elkaar snel opvolgen. Het is zinvol dat de stress(klachten)  in een vroeg stadium kunnen worden herkend en jou helpt hiermee om te leren gaan. Het leren omgaan of verminderen van stress wordt stressmanagement genoemd. In deze cursus leren deelnemers hun eigen stressoren en stressreacties te herkennen. Vervolgens gaan zij aan de slag met verschillende stressmanagement technieken om effectief te kunnen omgaan met stress op cognitief, fysiek en gedragsmatig niveau. Daarna wordt behandeld hoe je anderen kunt begeleiden bij het omgaan met diverse soorten stress en stressreacties.

WERKWIJZE

Theorie, demonstraties, oefenen met technieken, uitwisselen van ervaringen.

WAAROM IS STRESS AANPAK ZO NOODZAKELIJK

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde (psychische) klachten. Daarmee is werkstress de meest voorkomende beroepsziekte en het grootste beroepsrisico in ons land!

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/12/21/1-op-de-3-gevallen-ziekteverzuim-door-werkstress.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/05/13/vierjarige-aanpak-van-beroepsrisico-nummer-1-werkstress.html

SCHRIJF JE NU IN!

Wilt jij jezelf nu inschrijven? Dat kan geheel vrijblijvend via ons inschrijfformulier. Uiteraard kunt u ons voor vragen of opmerkingen ook bellen op 085 – 303 26 17.

Schrijf je nu in